Om Datsmin


Om Datsmin

Datsmin AB är ett fristående konsultbolag inom företagsledning och bolags- och ekonomiadministration samt IT-stöd. Vi assisterar företag med rådgivning och delaktighet som en resurs i allt från styrelse till praktisk projekthantering.

Vårt bidrag och de kompetenser vi kan bidra med:

  • Erfarenhet av registrering och uppstart av företag
  • Erfarenhet av att leda småföretag i expansion
  • Juridiska och finansiella kvalifikationer och erfarenhet
  • Erfarenhet inom kredit management och inkasso
  • Erfarenhet och förståelse för användande av informationsteknologi
  • God känsla för detaljer och hängivenhet i varje uppgift

Datsmin ägs och leds av grundaren Michael Nimstad, som har över 30 års erfarenhet inom entreprenörsskap i varierande affärsområden liksom olika styrelseuppdrag, både i privata och offentligt ägda bolag.

Önskas mer information eller finns någon fråga? Tveka inte att kontakta mig!

 

Exempel på Datsmins uppdrag


Michael har administrativt startat och byggt upp ett IT-bolag från början (utan delägarskap). Initialt gjordes allt utom det operativa, vilket i det fallet var programutveckling. Bolagsregistrering, administration, inköp, rekrytering och allt runt om kring från start. Flera år senare hade bolaget hundra anställda och ingick i en internationell börsnoterad koncern och behovet av entreprenörskrafter saknades. Uppdraget är avslutat.

Michael har övertagit verksamhet såsom ägare och administrativt byggt upp nytt bolag inom heminredning för ”urbant boende”, dvs s.k. compact-living-inredning. Verksamheten är överlåten efter uppbyggnad medan det administrativa uppdraget alltjämt pågår.


Privacy policy